Sokratov inštitút

Energia pre rozvoj mladých osobností

Sokratov inštitút je realizovaný neziskovou organizáciou Živica. Vznikol preto, aby vytváral podmienky pre rozvoj osobností, mladých ľudí, ktorí sa neboja na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ísť si za svojou víziou.

Sokratov inštitút
Sokratov inštitút v skratke:
  • akreditované vzdelávanie pre nadaných vysokoškolákov
  • počas 1 roka prebieha 10 workshopov, čo je 40 dní interaktívnej výučby
  • prináša inovatívne pohľady, zahraničných lektorov
  • neformálna komunita šikovných mladých ľudí

Sokratov inštitút je otvorený študentom alebo absolventom akéhokoľvek odboru, spoločne tak študujú vedci, právnici, ekonómovia, lekári, žurnalisti i umelci. Západoslovenská energetika je partnerom Sokratovho inštitútu od jeho vzniku, už 3 roky tak umožňujeme ambicióznym študentom absolvovať štúdium bezplatne.

Čím je Sokratov inštitút jedinečný?

  • spája študentov z najrozličnejších odborov
  • vďaka svojej polohe na zaježovských lazoch láka študentov od Brna po Košice
  • študenti sa musia osvedčiť v praxi: projektom priamo vo svojej komunite
  • jediný vzdelávací program vytvorený neziskovkou, ktorý akreditovala univerzita

A navyše: prednášky lektorov Sokratovho inštitútu sú aj pre verejnosť. Všetky informácie a pozvánky na prednášky nájdete tu: http://www.sokratovinstitut.sk/