Rozprúdime regióny

Od svojho vzniku Nadácia ZSE smeruje podporu do aktivít iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktoré prinášajú reálnu zmenu v bezprostrednom okolí. Inak tomu nie je ani v 5. ročníku grantového programu Rozprúdime regióny.
Rozprúdime regióny

V tomto roku získalo 118 projektov vybraných z 539 uchádzačov podporu v celkovej výške 100 000€.

V druhom kole ich doplnilo 25 výhercov facebookového hlasovania s podporou ďalších 20 000€.

Po ročnej pauze spôsobenej pandémiou a absencii kultúrnych, komunitných či športových podujatí, chceme s pomocou aktívnych ľudí a organizácií opätovne rozhýbať západoslovenský región. V ideálnom prípade naživo a offline, no po novom aj s možnosťou realizovať zámery v online prostredí. Je samozrejme potrebné, aby všetky aktivity prebiehali v súlade s aktuálne platným epidemickým usmernením.
O výbere podporených projektov realizovaných v jednotlivých krajoch distribučnej oblasti ZSE rozhodla nezávislá viacčlenná hodnotiaca komisia na základe podmienok programu Rozprúdime regióny 2021.

Hodnotiaca komisia v prvom kole odporučila na podporu 118 projektov, medzi ktoré bola prerozdelená suma 100 000 eur. Mnoho inšpiratívnych nápadov sa však už medzi podporených nedostalo, tak sme opäť pristúpili k navýšeniu rozpočtu o 20 000 eur a v druhom kole umožnili rozhodnúť verejnosti v hlasovaní na facebookovom profile nadácie ZSE. V albume s fotografiou a krátkym popisom aktivít sa stretlo 34 projektov. Od 15.7. do 29.7. prebiehalo hlasovanie zaslaním lajku alebo srdiečka vybranému projektu. 30.7. bolo hlasovanie vyhodnotené a 25 projektov s najvyšším počtom hlasov získalo podporu.

Spolu teda v tomto roku program Rozprúdime regióny podporí 143 podujatí a aktivít.

O úspešných žiadateľoch a výške podpory sa dozviete v zozname podporených projektov prvého a druhého kola.

Zoznam podporených projektov grantového programu Rozprúdime regióny 2021 - 1.kolo

Zoznam podporených projektov grantového programu Rozprúdime regióny 2021 - 2.kolo - Facebookové hlasovanie

Ďakujeme za váš záujem, vidíme sa v regiónoch!

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0908 718 085

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava