Rozprúdime regióny

Nadácia ZSE podporí v druhom ročníku otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, až 157 projektov, ktoré oživia komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu.
Rozprúdime regióny

V druhom ročníku programu Rozprúdime regióny bolo opäť možné získať podporu na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia, prinášajúce spestrenie a zábavu do našich miest a obcí. Do programu bolo predložených až 736 žiadostí, spomedzi ktorých sme na základe odporúčania hodnotiacej komisie vybrali 157 projektov, medzi ktoré prerozdelíme sumu 100 000 eur.

Nadácia ZSE tak pomôže pri realizácii nových aj existujúcich kultúrnych, spoločenských, športových a iných aktivít, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu, spoja generácie, prispejú k rozvoju regionálneho cestovného ruchu a vyzdvihnú význam jednotlivých regiónov.

Realizátorom projektov držíme palce a tešíme sa, že aj takto môžeme prispieť k šíreniu pozitívnej energie v našich regiónoch.

Zoznam podporených projektov v roku 2017

Hodnotiaca programová správa Rozprúdime regióny 2017

Vzhľadom na veľké množstvo predložených projektov nebolo možné podporiť všetky kvalitné projekty. Keďže nás však mnohé  oslovili svojou výnimočnosťou, rozhodli sme sa navýšiť sumu, ktorú prerozdelíme medzi projekty o 20 000 eur.

O prerozdelení sumy 20 000 eur rozhodla verejnosť prostredníctvom hlasovania, ktoré prebehlo od 12.7. do 24.7.2017 na Facebook profile Nadácie ZSE https://www.facebook.com/nadaciazse/, kde bol vytvorený album s 35 fotografiami a s popisom aktivít projektov. Podporiť projekt hlasom bolo možné lajkovaním.

V roku 2017 sme v programe Rozprúdime regióny prerozdelili celkovo 120 000 eur a podporili 182 projektov.

Výsledky hlasovania

Podmienky grantového programu Rozprúdime regióny

Zoznam členov hodnotiacej komisie

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0908 718 085

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava