Rozprúdime regióny

Nadácia ZSE vyhlasuje štvrtý ročník grantového programu Rozprúdime regióny. Aj v tomto roku prerozdelí celkovú sumu 100 000 eur na kultúrne, športové a komunitné podujatia v západoslovenskom regióne.
Rozprúdime regióny

Nadácia ZSE opäť vyhlasuje obľúbený grantový program Rozprúdime regióny určený na podporu lokálnych podujatí a aktivít s cieľom oživiť kultúrne dianie a komunitný život na západnom Slovensku.

Hodové slávnosti, obecné dni, folklórne vystúpenia, letné kiná, športové podujatia, lokálne festivaly či komunitné akcie majú opäť príležitosť získať finančnú podporu do výšky 1 000 eur. Zapojiť môžete každý svoj dobrý nápad, ktorý vo vašej obci či meste oceníte nielen vy, ale aj široká verejnosť. Program podporí najmä originálne projekty pre komunity, alebo aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok.

Štvrtý ročník programu Rozprúdime regióny opäť umožní získať príspevok obciam, mestám, mimovládnym organizáciám, kultúrnym inštitúciám, športovým klubom, školám a školským zariadeniam na projekty realizované v územnej pôsobnosti ZSE.

Aj tento rok bude v programe na najlepšie projekty prerozdelená celková suma 100 000 eur.

Projekty do programu je možné predkladať do 13. júna 2019. Podrobné informácie o programe a spôsobe predkladania projektov nájdete v podmienkach programu.

Tešíme sa na všetky inšpiratívne projekty.

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava