Prispejme k lepšiemu vzdelávaniu

Nadácia ZSE sa od svojho vzniku snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku. Veríme, že podporou vzdelávacích projektov vznikne na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia.
Prispejme k lepšiemu vzdelávaniu

Našimi prioritami vo vzdelávaní sú:

  •  zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách po celom Slovensku

  •  podpora iniciatívnych učiteľov s inovatívnym prístupom

  •  pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov

Vnímame, že veľa drobných a pozitívnych zmien sa vo vzdelávaní a v školstve deje už dnes. Rozhodli sme sa podieľať na tejto zmene aj s spolupráci s dlhodobým partnerom z neziskového sektora, ktorý nám pomôže napĺňať tieto ciele.

Už v marci 2021 by sme chceli predstaviť organizáciu, ktorá sa stane novým partnerom Nadácie ZSE v téme vzdelávania.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava