Dostaneme ťa do školy

Vytvorme v školách priestor na spoločné vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu.

Nadácia ZSE v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA vyhlásila grantový program Dostaneme ťa do školy, v rámci ktorého vybrané školské zariadenia získali podporu na vybudovanie bezbariérového riešenia pre svojich žiakov s postihnutím.

Celková suma určená na prerozdelenie bola 24 000 eur. Podporu 8 000 eur na realizáciu bezbariérového riešenia tak získali tri školy, na základe odporúčania hodnotiacej komisie, zloženej zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie ZSE.  

Školám držíme palce a tešíme sa, že aj takto môžeme prispieť k vytvoreniu priestoru na integráciu a spoločné vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu. Žiakom, navštevujúcim školu vo Veľkých Levároch a Starej Turej, či študentom SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne, tak ubudne jedna z prekážok na ceste za kvalitným vzdelaním.

Zoznam podporených škôl

Dostaneme ťa do školy