banner

V Elektrárni Piešťany to žije!

Pod týmto názvom sa na začiatku letných prázdnin konalo slávnostné predstavenie zrekonštruovaných priestorov vodojemnej a bleskozvodovej veže Elektrárne Piešťany. Vďaka tomuto projektu, ktorý bol realizovaný pri príležitosti 100. výročia založenia ZSE, sa návštevníkom sprístupnili dovtedy nevyužívané priestory starej elektrárne.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava