banner

Zamestnanecký grantový program otvára siedmy ročník

Opäť je tu príležitosť pre organizácie, v ktorých sa dobrovoľnícky angažujú zamestnankyne a zamestnanci skupiny ZSE. Chceme povzbudiť ich spoločnú dlhodobú iniciatívu robiť zo svojho okolia rôznorodým spôsobom lepšie miesto pre život.

Na podporu športových, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít vyčlenila Nadácia ZSE v tomto ročníku programu celkovo 85 000 eur. Maximálna výška podpora na jeden projekt je 1 000 eur.

O podporu zo Zamestnaneckého grantového programu sa môžu uchádzať mimovládne neziskové organizácie, školy a školské zariadenia, obce či mestá, kultúrne inštitúcie aj športové kluby, ktorých činnosť zamestnanec odporučí na podporu a bude zapojený do realizácie plánovaných aktivít. Veríme, že aj táto podpora mnohým z nich uľahčí realizáciu tak potrebných aktivít v náročnom období.

Projekty do programu je možné predkladať výlučne prostredníctvom online formulára do 8.3.2023.

Viac informácií nájdete na podstránke Zamestnaneckého grantového programu.

Zamestnanecký grantový program otvára siedmy ročník

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava