banner

Výnimoční učitelia o tvorbe vzdelávacích materiálov a dištančnej výučbe

Nadácia ZSE začiatkom školského roka 2021/2022 tretíkrát vyhlásila grantový program Výnimočné školy. Prostredníctvom programu sme aj tento rok poskytli výnimočným učiteľkám a učiteľom slovenských základných a stredných škôl získať finančnú podporu na realizáciu ich nápadov prinášajúcich do vyučovania inovatívne prístupy či metódy.

Ani v tomto školskom roku sa žiaľ učitelia a žiaci nevyhnú krátkodobej dištančnej výučbe v dôsledku rýchleho šírenia koronavírusu. Tá však nedokáže stopercentne nahradiť prezenčné odovzdávanie vedomostí.

Aj z toho dôvodu Nadácia ZSE naďalej rozširuje obsah webstránky www.vynimocneskoly.sk. Stránka už dnes poskytuje vyše 200 video príspevkov doplnených o pracovné listy či iné zaujímavé učebné pomôcky. Obsah stránky je nápomocný nielen počas dištančnej výučby, ale slúži tiež na doplnenie či vysvetlenie chýbajúceho učiva kedykoľvek v priebehu školského roka.

Široká ponuka výučbových materiálov by nemohla vzniknúť bez našich výnimočných učiteľov z predchádzajúcich ročníkov programu a tiež z pilotného ročníka projektu Učíme sa spolu online. Ten Nadácia ZSE spustila výlučne za účelom podpory učiteliek a učiteľov, ktorí majú chuť doplniť ponuku týchto materiálov a zdokonaliť svoje digitálne zručnosti. O svoje skúsenosti z učiteľskej praxe, dištančnej výučby a najmä z práce s videom sa s nami podelili Lucia Dovalová a Jozef Zvolenský, obaja podporení v pilotnom ročníku. Ako inak než prostredníctvom krátkych video dokrútok, ktoré vznikli na ich školách.

Projekt Učíme sa spolu online pokračuje aj v aktuálnom školskom roku, kedy sme vyhlásili prvý otvorený ročník programu. Mená podporených sa dozvieme už 18.11.2021 spolu so zoznamom škôl podporených v programe Výnimočné školy.  

Výnimoční učitelia o tvorbe vzdelávacích materiálov a dištančnej výučbe

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava