Vyhlasujeme druhý ročník podpory pre výnimočných učiteľov

Grantový program Výnimočné školy Nadácie ZSE má za sebou prvý ročník. Viac ako tristo predložených projektov potvrdilo naše presvedčenie, že učitelia majú záujem a motiváciu spolupodieľať sa na zmenách vo vzdelávaní, a nečakajú na systematické zmeny či reformy. Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku a v našej podpore chceme pokračovať.

Skúsenosti z predchádzajúcich mesiacov potvrdili nielen nám, že podpora vzdelávania je v našej spoločnosti kľúčová.

Nadácia ZSE v druhom ročníku programu Výnimočné školy aj v školskom roku 2020/2021 podporí pedagógov na slovenských školách, ktorí nestratili zápal a majú chuť učiť inak. Takých, pre ktorých sú žiaci partnermi do diskusie a nie len poslucháčmi. Opäť hľadáme učiteľov, ktorí chcú byť inšpiráciou nielen pre svojich žiakov ale aj pre ďalších kolegov. O podporu z programu sa môžu uchádzať učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska. V programe je možné získať finančnú podporu až do výšky 3 000 eur. Nadácia ZSE prerozdelí v programe celkovú sumu 50 000 eur.

Do programu je možné sa zapojiť predložením projektu prostredníctvom online formuláru do 20.10.2020.

Podrobnejšie informácie o podmienkach programu ako aj príbehy výnimočných učiteľov podporených v minulosti sú k dispozícii na podstránke programe Výnimočné školy.

Tešíme sa na všetky predložené projekty výnimočných učiteľov z celého Slovenska!

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava