Výnimočné školy už poznáme

Nadácia ZSE vyhlásila v školskom roku 2019/2020 prvý ročník otvoreného grantového programu Výnimočné školy s cieľom podporiť kvalitu vzdelávania na Slovensku. Inovatívnym učiteľom sme ponúkli príležitosť uchádzať sa o podporu nápadov, ktoré prispejú k pozitívnej zmene na školách.

Do programu sa mohli zapojiť štátne, súkromné, cirkevné aj špeciálne základné a stredné školy. Po prvýkrát v histórii Nadácie ZSE sme grantový program otvorili žiadateľom z celého Slovenska.

Finančné prostriedky z programu mohli byť žiadané na učebné pomôcky, materiálne a technické vybavenie, ale aj na vzdelávanie pedagógov. Inšpiratívne myšlienky učiteľov mohli v programe získať podporu až do výšky 3 000 eur.

Do termínu uzávierky 10. 10. 2019 bolo do programu predložených 346 projektov. Viacčlenná hodnotiaca komisia odporučila Správnej rade Nadácie ZSE na podporu 20 projektov v celkovej sume 50 000 eur.

Veľký počet kvalitných a výnimočných projektov niekoľkonásobne prevýšil finančné možnosti programu. Nadácia ZSE sa preto rozhodla navýšiť podporu určenú na program a dať šancu ďalším 15 projektom. Na facebookovom profile Nadácie ZSE sme zverejnili album s fotografiami a krátkym opisom vybraných projektov. Prostredníctvom online hlasovania v termíne od 29. 10. do 10. 11. 2019 môže široká verejnosť svojim „lajkom“ spolurozhodnúť o prerozdelení dodatočného rozpočtu vo výške 20 000 eur. Výsledky hlasovania budú známe 11. 11. 2019.

Podrobné informácie o grantovom programe ako aj zoznam podporených projektov je k dispozícii tu.

Tešíme sa na výsledky projektov úspešných žiadateľov a všetkým zapojeným želáme veľa nápadov a energie do ďalšej práce.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava