banner

Výnimočné školy pomáhajú učiteľom byť v obraze

Učiteľky a učitelia základných aj stredných škôl z celého Slovenska majú možnosť predložiť v štvrtom ročníku grantového programu Výnimočné školy svoj vzdelávací projekt.

Keďže rozvoj vzdelávania považujeme v Nadácii ZSE naďalej za kľúčovú prioritu, chceme opäť podporiť učiteľov, ktorí majú ambíciu po kúsku meniť vzdelávanie na Slovensku. Pomôcť im byť v obraze a ísť s dobou. Preto je program primárne zameraný na profesný a osobnostný rozvoj samotných pedagógov a prinášanie zmien do procesu vyučovania.

Od 12. septembra učiteľky a učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí nestrácajú chuť učiť inak, žiakov považujú za partnerov a pre kolegov sú inšpiráciou, môžu uchádzať o podporu vo výške až do 3 000 eur. Nadácia ZSE prerozdelí v programe celkovú sumu 100 000 eur.

Do programu je možné sa zapojiť predložením projektu prostredníctvom online formuláru do 19.10.2022.

Podrobnejšie informácie o programe nájdete na podstránke projektu Výnimočné školy.

Výnimočné školy pomáhajú učiteľom byť v obraze

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava