banner

Výnimočné školy opäť nesklamali – 23 nových nápadov pre vzdelávanie

Všetkých 283 učiteliek a učiteľov uchádzajúcich sa o podporu v treťom ročníku programu Výnimočné školy dokázalo, že nie sú žiadna stará škola. Máte náš obdiv, ako zvládate nekončiace výzvy posledných mesiacov a v meniacich sa podmienkach dokážete byť inovatívne a inovatívni, pripravení spolupracovať, rozvíjať vašich žiakov a urobiť preto mnoho nad rámec povinnosti.

Vybrať projekty, ktoré budú podporené preto nebolo vôbec jednoduché. Správna rada Nadácie ZSE podľa odporúčaní hodnotiacej komisie nakoniec rozhodla o 23 vzdelávacích projektoch, medzi ktoré bude prerozdelená čiastka 50 000 eur.

Kto bol v tomto ročníku úspešný sa dozviete na podstránke programu Výnimočné školy.

Ďakujeme zúčastneným, gratulujeme podporeným a všetkým prajeme veľa síl v tomto, opäť nie štandardnom, školskom roku.

Výnimočné školy opäť nesklamali – 23 nových nápadov pre vzdelávanie

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava