Výnimočné školy: nový grantový program Nadácie ZSE

Od svojho založenia považuje Nadácia ZSE vzdelávanie za jednu z kľúčových oblastí, do ktorých smeruje svoju podporu. Doposiaľ najmä prostredníctvom partnerskej spolupráce s lídrami v téme vzdelávania.

Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožňuje rozhodovať sa zodpovedne. O to viac chceme prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku.

Aktuálna situácia v školstve vyžaduje komplexné riešenia. Dobrou správou však je, že malé zmeny sa dejú už dnes. Napriek všetkému je mnoho pedagógov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo.

Aj preto sme sa rozhodli vyhlásiť nový grantový program Výnimočné školy, prostredníctvom ktorého podporíme pedagógov na slovenských školách, ktorí aj napriek neprajným podmienkam nestratili zápal a majú chuť učiť inak.

Hľadáme učiteľov, ktorí chcú byť inšpiráciou nielen pre svojich žiakov ale aj pre ďalších kolegov. Pedagógovia na základných a stredných školách majú príležitosť získať prostredníctvom programu na realizáciu svojich projektov finančnú podporu až do výšky 3 000 eur. Nadácia ZSE prerozdelí v programe celkovú sumu 50 000 eur. Uvedomujeme si, že vzdelávanie je rovnako dôležité pre všetkých. Aj preto sme sa rozhodli prvýkrát v histórii Nadácie ZSE vyhlásiť celoslovenský program.

Nepodcenili sme prípravu a pred spustením programu sme zrealizovali pilotný ročník, v ktorom sme podporili 12 pedagógov z celého Slovenska. Inšpiráciou pre tých, ktorí rozmýšľajú nad predložením projektu, môžu byť aj videá a rozhovory, ktoré s nimi vznikli a ktoré prinášame na podstránke vytvorenej špeciálne k programu Výnimočné školy https://nadaciazse.sk/projekt/vynimocne-skoly.  

Podrobné informácie o programe a spôsobe predkladania projektov sú k dispozícii v podmienkach grantového programu. Do programu je možné sa zapojiť do 10. októbra 2019.

Tešíme sa na všetky inšpiratívne projekty, ktoré s našou podporou pomôžu skvalitniť vzdelávanie na slovenských školách.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava