Výnimočné doučko pre žiakov bez prístupu k online vzdelávaniu

Už druhý školský rok je na slovenských školách výrazne poznačený pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19. Od marca 2020 sú s menšími prestávkami odkázané na dištančné vzdelávanie.

Po skončení vianočných prázdnin ostali brán škôl zavreté a nie je isté, kedy sa žiaci budú môcť opäť vrátiť do školských lavíc.

Aktuálna situácia výrazne komplikuje prístup k vzdelávaniu deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale nielen im. Podľa analýzy ministerstva školstva viac ako 128-tisíc detí v čase zatvorených škôl nemá možnosť sa prostredníctvom internetu vzdelávať. Takmer pätina učiteľov v rámci off-line výučby kombinuje zasielanie pracovných listov s telefonickým kontaktom, aby ich žiaci mali aspoň základný kontakt so školou.

Nadácia ZSE sa preto rozhodla podporiť úsilie a snahu učiteľov, ktorí prekonávajú množstvo prekážok, aby uľahčili svojim žiakom cestu za vzdelaním. V rámci špeciálnej výzvy Výnimočné doučko podporíme projekty, ktoré umožnia vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu.

Celkovou sumou 50 000 eur podporíme nielen školy ale aj organizácie, ktoré svojimi aktivitami pomáhajú vyrovnávať šance a príležitosti vo vzdelávaní. Na jeden projekt je možné žiadať finančnú podporu do výšky 2 500 eur.

Projekty do výzvy je možné predkladať do 15.2.2021 prostredníctvom online formulára. Všetky potrebné informácie sú k dispozícii na podstránke programu Výnimočné školy.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava