Podporíme 23 výnimočných učiteľov

Prvý ročník grantového programu Výnimočné školy Nadácie ZSE v školskom roku 2019/2020 významne poznačila jarná vlna pandémie koronavírusu. Mnohé z podporených projektov nemohli pokračovať v realizácii plánovaných aktivít a nevedeli, či vôbec dokážu poskytnuté finančné prostriedky rozumne využiť.

V kontexte týchto udalostí a informácií o možnej druhej vlne pandémie sme stáli pred otázkou, či vôbec vyhlásiť druhý ročník grantového programu. Potom sme si však spomenuli ako naši výnimoční učitelia dokázali svoje projekty upraviť či presunúť do nového školského roka a napriek všetkým prekážkam prispieť k pozitívnej zmene vo vyučovacom procese na svojich školách.

A vtedy sme si uvedomili, že výnimočných učiteľov na celom Slovensku musíme práve v tejto neľahkej dobe podržať a povzbudiť do ďalšej práce. Nadácia ZSE na začiatku školského roka 2020/2021 vyhlásila druhý ročník grantového programu Výnimočné školy, ktorý opäť otvorila pre všetkých pedagógov základných a stredných škôl.

Do termínu uzávierky programu 20. 10. 2020 nám predložili spolu 292 projektov. Viacčlenná hodnotiaca komisia aj tento rok stála pred neľahkou úlohou vybrať tie najlepšie.

Členovia komisie nakoniec Správnej rade Nadácie ZSE odporučili na podporu 23 projektov, medzi ktoré bude v druhom ročníku programu Výnimočné školy prerozdelená suma 50 000 €.

Zoznam úspešných reformátorov v školskom roku 2020/2021 nájdete na podstránke programu Výnimočné školy.

Tešíme sa na výsledky jednotlivých projektov a všetkým slovenským učiteľom želáme najmä pevné zdravie a veľa výnimočných nápadov.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava