V prospech znevýhodnených sme prerozdelili 31 000 Eur

5. november 2018

Vzájomná spolupráca Nadácie ZSE a Asociácie pomoci znevýhodneným APPA pokračuje aj v roku 2018. Spoločne sme v druhej polovici septembra vyhlásili druhý ročník grantových programov Búrame bariéry a Dostaneme ťa do školy. Cieľom oboch programov je motivovať širokú verejnosť k organizácii aktivít v prospech ľudí so zdravotným postihnutím.

V programe Búrame bariéry sme opäť prerozdelili celkovú sumu 7 000 Eur na podporu realizácie športových, kultúrnych a spoločenských podujatích, ktorých výťažok bude určený pre konkrétneho jednotlivca na pokrytie zvýšených nákladov súvisiacich s jeho hendikepom. Druhý ročník umožní zorganizovať 7 vybraných charitatívnych akcií v regióne západného Slovenska. Zoznam podporených projektov a krátky opis pripravovaných podujatí nájdete tu.

Dostaneme ťa do školy je grantový program, ktorý umožňuje materským, základným a stredným školám získať finančnú podporu na realizáciu bezbariérového riešenia. V programe boli aj tento rok vybrané 3 školy, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením a ktorým podpora uľahčí prekonávanie každodenných prekážok na ceste za vzdelaním.

V prospech znevýhodnených sme prerozdelili 31 000 Eur