V roku 2018 sme podporili 330 projektov sumou 420 000 eur

Nadácia ZSE má za sebou už tri roky počas ktorých podporujeme zmysluplné projekty v štyroch kľúčových oblastiach. Komunitný rozvoj, vzdelávanie, inovácie a životné prostredie. Rozmanité témy, ktoré majú niečo spoločné. Za každým podporeným projektom stoja ľudia angažovaní, neľahostajní a odvážni, ktorí veria, že zmena je možná. Vďaka nim a ich energii môžeme aj my prispievať k tomu, aby náš svet bol lepším miestom pre nás všetkých. Informácie o tom, kam smerovala naša podpora v roku 2018 si môžete prečítať vo výročnej správe. Želáme príjemné čítanie a veľa energie na dobré nápady.

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava