Už piaty rok chceme pomáhať vďaka našim zamestnancom

Úsilie a iniciatíva zamestnancov skupiny ZSE nám dlhodobo pomáhajú prispievať k zveľaďovaniu prostredia, v ktorom žijeme a v ktorom naša spoločnosť pôsobí. Nadácia ZSE má preto už niekoľko rokov ambíciu ich v tomto úsilí povzbudzovať.

Aj preto vyhlasujeme už piaty ročník Zamestnaneckého grantového programu, prostredníctvom ktorého podporuje zmysluplné aktivity odporúčané našimi kolegami. Program je každoročne zameraný na podporu dobrovoľníckych aktivít tých zamestnancov, ktorí majú záujem realizovať sa v prospech svojej komunity s cieľom prinášať pozitívnu a viditeľnú zmenu.

Napriek tomu, že mnohé komunitné, športové, vzdelávacie či kultúrne aktivity sú od marca 2020 v dôsledku pandémie koronavírusu obmedzené, chceme dať zamestnancom skupiny ZSE príležitosť podporiť organizácie, ktorých činnosť im je blízka a ktoré v týchto časoch potrebujú ich pomoc.

O podporu z programu sa môžu opäť uchádzať mimovládne neziskové organizácie, školy a školské zariadenia, obce či mestá, kultúrne inštitúcie aj športové kluby, ktorých činnosť zamestnanec odporučí na podporu a bude zapojený do realizácie plánovaných aktivít.

V predchádzajúcich ročníkoch sme prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu podporili už takmer 600 projektov celkovou sumou 290 tis. eur.

V piatom ročníku Nadácia ZSE navýšila celkovú sumu určenú na podporu a v programe budú podporené projekty sumou 80 tis. eur.

Do termínu uzávierky 31.3.2021 bolo do aktuálneho ročníka programu predložených 134 projektov. Výsledky hodnotenia predložených projektov budú zverejnené 22.4.2021.

Viac informácií o Zamestnaneckom grantovom programe a predchádzajúcich ročníkoch programu.  

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava