Tretí rok podporíme charitatívne podujatia na západe Slovenska

Naša spolupráca s Asociáciou pomoci postihnutým APPA začala pred dvoma rokmi, kedy sme vyhlásili prvé kolo grantového programu Búrame bariéry.

Prostredníctvom programu spoločne podporujeme organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením. V priebehu ostatných dvoch rokov sme podporili 15 projektov, ktorým sa podarilo vyzbierať vyše 42 tis. eur. Tie boli v plnej výške použité primárne na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA.

Pozitívna spätná väzba organizátorov podporených podujatí aj širokej verejnosti nás motivuje pokračovať v programe aj naďalej. Aby sme mohli podporiť ešte viac projektov, v treťom ročníku programu sa bude možné do programu zapojiť až v troch kolách.

Program bude opäť otvorený pre fyzické osoby, neformálne skupiny, a občianske združenia alebo neziskové organizácie. Podporené budú podujatia, ktorých výťažok bude určený pre vybraného člena klubu APPA. Finančná podpora vo výške do 1 000 eur bude môcť byť použitá na organizačné a technické zabezpečenie charitatívnych podujatí.

Podmienkou pre získanie finančného príspevku je miesto realizácie na území západného Slovenska, v distribučnej oblasti ZSE.  

Viac informácií o podmienkach grantového programu a termínoch na predloženie žiadosti o finančný príspevok nájdete tu.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava