Stoličkový výťah už aj na SOŠ technickej v Zlatých Moravciach

Nadácia ZSE v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA realizuje druhý ročník grantového programu Dostaneme ťa do školy, v rámci ktorého vybrané školské zariadenia mali možnosť získať podporu na vybudovanie bezbariérového riešenia pre svojich žiakov s postihnutím.

V programe bola celková suma 24 000 eur prerozdelená medzi tri školy. Jednou z nich je aj SOŠ technická v Zlatých Moravciach.

Strednú odbornú školu technickú v Zlatých Moravciach v súčasnosti navštevuje približne 250 žiakov, spomedzi nich aj dvaja žiaci so zdravotným postihnutím. Momentálne je škola vybavená šikmou nájazdovou rampou pred hlavným vchodom. Imobilní žiaci môžu rovnako využiť výťah a pásový schodolez. Škola aj v budúcnosti počíta s ďalšími uchádzačmi o štúdium, ktorým bezbariérové riešenia uľahčia prístup k vzdelaniu. Aj z toho dôvodu sa rozhodli využiť možnosť zapojiť sa do programu Dostaneme ťa do školy. Prostredníctvom programu získali finančnú podporu 8 000 eur na inštaláciu stoličkového výťahu, ktorý umožní žiakom s telesným hendikepom prístup do odborných učební. Finančný príspevok bol navýšený aj o výťažok predvianočných benefičných trhov, na ktorých sa predávali výrobky žiakov, ich rodičov aj pedagógov školy. Celkovo sa podarilo vyzbierať až 1 200 eur.

Fotografie zo slávnostného uvedenia výťahu do užívania si môžete pozrieť na našom Facebooku https://www.facebook.com/nadaciazse/.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava