Spolu ste predložili 488 projektov. Ďakujeme!

Do tretieho ročníka grantového programu Rozprúdime regióny sme dostali 488 projektov. Výsledky a zoznam podporených projektov zverejníme 20. júla 2018. Držíme palce všetkých uchádzačom o podporu.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava