Školy sa môžu opäť zapojiť do programu Zelená škola

Dnes je environmentálna výchova súčasťou učebných osnov na našich školách a učí sa ako súčasť rôznych predmetov. Len učiť o životnom prostredí však nestačí. Aby sa zmenili postoje a návyky žiakov, je potrebné, aby denne zažívali znižovanie ekologickej stopy svojich škôl v dennom chode. V tom im pomáha najväčší medzinárodný program Zelená škola.

Program Zelená škola je určený pre školy, ktoré majú odvahu robiť environmentálnu výchovu reálne, nie formálne.

Na Slovensku aktuálne prebieha 15. ročník, do ktorého je zapojených vyše 300 materských, základných, stredných aj špeciálnych škôl.

Školy, ktoré majú chuť sa v tejto oblasti angažovať sa môžu prihlásiť do nadchádzajúceho, už 16. ročníka. Prihlasovanie je otvorené do 30.6.2020 Ďalšie informácie o programe ako aj on-line prihlášku nájdete na www.zelenaskola.sk.  

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava