Rozprúdime regióny už po štvrtýkrát

Nadácia ZSE vyhlasuje štvrtý ročník obľúbeného grantového programu Rozprúdime regióny. Aj v tomto roku chceme podporiť kultúrne, športové a komunitné podujatia v obciach a mestách západoslovenského regiónu.

Od vzniku Nadácie ZSE je našou hlavnou snahou podporovať aktívnych ľudí, ktorých nápady môžu rozhýbať a oživiť kultúrne dianie a komunitný život na západnom Slovensku. S týmto zámerom vyhlasujeme už štvrtý rok po sebe grantový program, prostredníctvom ktorého majú možnosť získať finančnú podporu na realizáciu podujatí a verejnoprospešných aktivít. V neposlednom rade budú v programe podporené projekty zamerané na zachovanie tradičných remesiel, zvykov a pamiatok v západoslovenskom regióne.

Štvrtý ročník programu Rozprúdime regióny opäť umožní získať príspevok obciam, mestám, mimovládnym organizáciám, kultúrnym inštitúciám, športovým klubom, školám a školským zariadeniam na projekty realizované v územnej pôsobnosti ZSE. Na realizáciu jedného projektu je možné získať podporu do výšky 1 000 eur.

Zapojiť môžete každý svoj dobrý nápad, ktorý vo vašej obci či meste oceníte nielen vy, ale aj široká verejnosť. Podporujeme najmä originálne projekty pre komunity, alebo aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok.

Aj tento rok prerozdelíme na najlepšie projekty celkovú sumu 100 000 eur.

Projekty do programu je možné predkladať do 13. júna 2019 prostredníctvom jednoduchého online formuláru. Stačí sa len zaregistrovať na našej stránke.

Podrobné informácie o programe Rozprúdime regióny 2019 nájdete tu.

Tešíme sa na všetky inšpiratívne projekty.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava