Rozhodli ste o podpore ďalších 23 projektov

Štvrtý ročník grantového programu Rozprúdime regióny Nadácie ZSE opäť oslovil veľké množstvo organizácií, ktoré do termínu uzávierky predložili spolu neuveriteľných 730 projektov.

Nezávislá hodnotiaca komisia odporučila na podporu 144 projektov, medzi ktoré bola prerozdelená suma 100 000 eur.

Vzhľadom na to, že mnoho zaujímavých nápadov a inšpiratívnych projektov sa nám nepodarilo podporiť, rozhodli sme sa aj tento rok navýšiť rozpočet programu o ďalších 20 000 eur.

Rozhodovanie o ich prerozdelení sme opäť zverili do rúk širokej verejnosti prostredníctvom hlasovania na Facebooku Nadácie ZSE https://www.facebook.com/nadaciazse/. Príležitosť získať finančnú podporu na svoj nápad získalo 30 projektov. Na stránke bol vytvorený album s fotografiou a krátkym opisom každého vybraného projektu. Fanúšikovia mali možnosť ovplyvniť výsledný zoznam podporených projektov prostredníctvom jednoduchého „lajkovania“. Hlasovanie prebiehalo od 10.7. do 25.7.2019 a projekty získali spolu neskutočných 7504 hlasov. Suma 20 000 eur bola nakoniec prerozdelená medzi 23 projektov, ktoré oslovili najviac ľudí.

Viac informácií o štvrtom ročníku grantového programu a zoznam podporených projektov nájdete tu https://nadaciazse.sk/projekt/rozprudime-regiony-2019.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava