banner

Reštart učenia úspešne za nami!

Po dlhých mesiacoch sme v priestoroch našej Elektrárne Piešťany mohli 24.5.2022 opäť privítať učiteľov z celého Slovenska. Na inšpiratívnej konferencii Reštart učenia sme sa spoločne s odborníkmi na vzdelávanie v priebehu dňa pozreli na rolu učiteľa a jeho miesto v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

Nenásilná komunikácia, rešpektujúci prístup, adresná spätná väzba, vytvorenie príjemného prostredia v škole, lepšia spolupráca v zborovni, tieto a mnohé ďalšie námety rezonovali priestorom unikátnej kultúrnej pamiatky, ale najmä v účastníkoch podujatia.

Inšpiratívni učitelia a učiteľky podporení v grantovom programe Výnimočné školy Nadácie ZSE nám predstavili úspešné príbehy z praxe. Nechýbala ani prezentácia aktivít našej partnerskej organizácie Indícia, ktorá bola spoluorganizátorom podujatia, či ochutnávka programov, ktoré ponúka Elektrárňa Piešťany.

Veríme, že jedinečná atmosféra, ktorú sa na podujatí podarilo vytvoriť, bude ešte dlho inšpirovať všetkých, ktorí sa mohli konferencie Reštart učenia zúčastniť. Malú ochutnávku ponúka fotogaléria z tohto výnimočného dňa.

Ďakujeme všetkým rečníkom a účastníkom a tešíme sa na ďalšie inšpiratívne stretnutia čoskoro.

Reštart učenia úspešne za nami!

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava