banner

Regióny už čoskoro rozprúdia nové kultúrne, športové či komunitné podujatia

V šiestom ročníku grantového programu Rozprúdime regióny Nadácia ZSE prijala 725 projektových žiadostí.

Program už tradične podporuje projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti. Od prvého ročníka sú podporované aj projekty, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Vzhľadom k  dianiu v spoločnosti v aktuálnom ročníku dostávajú priestor aj projekty, ktoré napomáhajú k zbližovaniu odlišných kultúr, posilňujú interkultúrny dialóg, či prispievajú k vzájomnému spoznávaniu. 

Pri príležitosti osláv 100. výročia skupiny ZSE, navýšila Nadácia ZSE celkový rozpočet programu na 200 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt bude v tomto ročníku 2 500 eur.

Do termínu uzávierky 15. júna 2022 bolo do programu predložených 725 projektov. Veľmi sa tešíme všetkým rozprúdeniam prichádzajúcim po náročnom období.

Výsledky programu a zoznam podporených projektov bude zverejnený 11. júla 2022. Viac informácií o programe nájdete na podstránke programu Rozprúdime regióny.

Ďakujeme za váš záujem a energiu! Výberovej komisii prajeme veľa síl pri náročnom rozhodovaní a tešíme sa na výsledok.

Regióny už čoskoro rozprúdia nové kultúrne, športové či komunitné podujatia

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava