Hľadáme dlhodobého partnera

Nadácia ZSE dlhodobo podporuje zvyšovanie kvality vzdelávania na Slovensku. Či už prostredníctvom dlhodobých partnerstiev alebo grantového programu Výnimočné školy.

Vieme, že systematické zmeny si vyžadujú svoj čas a spoluprácu.  Aj preto by sme sa na týchto zmenách chceli podieľať s partnerom z neziskového sektora, ktorý nám pomôže napĺňať naše ciele.

Hľadáme partnera, ktorý:

  • má skúsenosť s realizáciou vzdelávacích programov na školách
  • dlhodobo sa venuje skvalitňovaniu procesu vzdelávania na Slovensku
  • pozná potreby a záujmy učiteľov a učiteliek
  • inovatívnym spôsobom prispieva k pozitívnym zmenám v školstve

 

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava