Pomáhame dobehnúť zameškané

Končiaci školský rok bol opäť zaťažkávacou skúškou pre učiteľov, žiakov aj rodičov. Epidemiologické opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu postavili mnohých učiteľov pred neľahkú úlohu, kedy museli vedomosti žiakom odovzdávať novým spôsobom.

Situácia však výrazne skomplikovala prístup k vzdelávaniu mnohým deťom. Viac ako 128-tisíc detí v čase zatvorených škôl nemalo možnosť vzdelávať sa prostredníctvom internetu. Takmer pätina učiteľov v rámci off-line výučby kombinovala zasielanie pracovných listov s telefonickým kontaktom, aby ich žiaci mali aspoň základný kontakt so školou.

Nadácia ZSE sa preto rozhodla podporiť úsilie a snahu učiteľov a vyhlásila grantový program Výnimočné doučko na podporu projektov, ktoré umožnia vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu. Vzhľadom na kvalitu projektov sme sa pôvodne vyčlenený rozpočet 50 000 eur rozhodli navýšiť a v programe sme podporili 39 vzdelávacích projektov celkovou sumou 70 000 eur. Vážime si každý jeden predložený projekt a veríme, že podpora Nadácie ZSE aspoň malou kvapkou prispela k zmierneniu dôsledkov pandémie na vzdelanie žiakov na celom Slovensku. Realizácia podporených projektov bude prebiehať do konca augusta 2021.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0908 718 085

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava