Podporujeme učiteľov, aby mohli učiť inak

Nadácia ZSE považuje vzdelávanie za jednu z kľúčových oblastí podpory, ktorej od svojho vzniku venuje pozornosť. Investíciu do vzdelávania považujeme za investíciu do budúcnosti. Aj preto pripravujeme vyhlásenie otvoreného grantového programu Výnimočné školy, prostredníctvom ktorého chceme prispievať k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. V programe podporíme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a byť inšpiráciou nielen pre svojich žiakov, ale aj pre svojich kolegov.

Pripravovaný grantový program Výnimočné školy má za sebou pilotný ročník. Jedným z podporených bol aj Jaromír Flaškár.

Jaromír Flaškár učí biológiu a geografiu na ZŠ Mládežnícka v Púchove. Akademické výsledky nevníma ako to najdôležitejšie. Snaží sa predovšetkým vychovávať samostatne a kriticky mysliacich mladých ľudí ohľaduplných k druhým a k prírode. Pri vyučovaní využíva rovesnícke vzdelávanie a rád so žiakmi tvorí krátke videá. Uspel s nimi v súťažiach Skvelé zelené video a Mladí reportéri pre životné prostredie. Vo voľnom čase s obľubou hráva volejbal, ale trávi ho rád najmä s manželkou a tromi deťmi prácou okolo domu a výletmi do prírody.

Jeho osobnú výpoveď o učiteľskom povolaní si môžete prečítať tu.

O svojej práci, ktorá ho baví a napĺňa, bol porozprávať na piatom pokračovaní zo série podujatí Na vlastných nohách organizovanom Voices. V utorok 4. 6. 2019 v Trenčíne v spoločnosti ďalších zaujímavých rečníkov, Martina Bajaníka, Jána Cifru, Veroniky Gulášovej a Pavla Seriša, rozprával o tom, ako sa stal učiteľom, čomu sa v práci venuje, čo ich na tom baví viac a čo menej. Atmosféru z podujatia vám sprostredkujú nasledujúce fotografie https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156498689288196&type=3

Viac informácií o programe už čoskoro na www.nadaciazse.sk/vynimocne-skoly. Vyhlásenie prvého ročníka otvoreného grantového programu pripravujeme na jeseň 2019.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava