Obľúbený program Rozprúdime regióny opäť prerozdelí 100 000 €

Nadácia ZSE od svojho vzniku podporuje iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktoré prinášajú reálnu zmenu v ich bezprostrednom okolí. Kľúčovým v tejto podpore je grantový program Rozprúdime regióny. Program má za sebou už štyri úspešné ročníky, v ktorom sme podporili takmer 700 lokálnych projektov a prerozdelili bezmála 500 tis. eur.

Piaty ročník grantového programu vyhlasujeme po ročnej pauze súvisiacej s pandémiou koronavírusu a ochorením COVID-19. . Po dlhom období sociálnej izolácie a absencie kultúrnych, komunitných či športových podujatí, chceme s pomocou aktívnych ľudí a organizácií opäť rozprúdiť život v západoslovenskom regióne. Program Rozprúdime regióny opäť podporí projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život na západnom Slovensku.  

Aj v Nadácii ZSE sme si za posledný rok zvykli, že nielen škola, práca, ale aj kultúra, šport či stretávanie s blízkymi sa presunuli do online prostredia. Novinkou aktuálneho ročníka programu je možnosť získať finančnú podporu aj na projekty realizované v online prostredí. Živé prenosy koncertov, online workshopy, záznamy divadelných predstavení, aj takéto projekty radi podporíme.

Nadácia ZSE v piatom ročníku programu opäť prerozdelí 100 000 €. O grant je možné sa uchádzať predložením projektu do termínu uzávierky 15.6.2021.

Viac informácií o podmienkach a spôsobe predloženia projektu je k dispozícii na podstránke programu Rozprúdime regióny.

Tešíme sa na všetky predložené projekty.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0908 718 085

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava