Navýšili sme sumu na program Výnimočné doučko

V čase vyhlasovania programu Výnimočné doučko sme v kútiku duše dúfali, že možno pri vyhlasovaní výsledkov už sa budú školy postupne otvárať. Epidemiologická situácia na Slovensku sa však nezlepšuje a šance na návrat detí do škôl sú stále nejasné.

Do termínu uzávierky programu nám školy, mimovládne organizácie ale aj obce či mestá predložili 126 projektov. Každý z nich by si zaslúžil byť podporený. Úroveň vedomostí žiakov, ktorí nemajú pravidelný prístup k dištančnému vzdelávaniu sa každým týždňom, čo sú školy zatvorené, dramaticky znižuje. Títo žiaci nielen že nemajú prístup k online vyučovaniu, veľakrát učivu nerozumejú a šanca, že tieto rozdiely dobehnú je sporná.

Aj na základe týchto faktov a na základe odporúčaní hodnotiacej komisie Správna rada Nadácie ZSE prehodnotila rozpočet vyčlenený na program a rozhodla sa navýšiť celkovú sumu na podporu projektov o 20 000 Eur.

V grantovom programe Výnimočné doučko tak nakoniec môžeme podporiť spolu 39 projektov sumou až vo výške 70 000 Eur.

Vážime si každý jeden predložený projekt a veríme, že podpora Nadácie ZSE aspoň malou kvapkou prispeje k zmierneniu dôsledkov pandémie koronavírusu na vzdelanie žiakov na celom Slovensku.

Zoznam podporených projektov je k dispozícii na podstránke programu Výnimočné školy.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava