banner

Nadácia ZSE s Indíciou pozýva na Reštart učenia

Asi všetci sa občas cítime v práci zacyklení a chýba nám motivácia začať robiť veci inak. Pôsobíte v školstve a máte tiež pocit, že by to chcelo zmenu? Tak, aby to viac bavilo aj vás, aj vašich žiakov? Aby vaše hodiny reflektovali aktuálne dianie? Ak ste aspoň na jednu z troch otázok odpovedali kladne, dajte si s nami Reštart učenia!

Nadácia ZSE v spolupráci s Indíciou n.o. pre vás pripravila inšpiratívnu konferenciu, ktorá sa pozrie na rolu učiteľa a jeho miesto v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

Žijeme v dobe neistoty a rýchlych zmien. Vládne tu informačný chaos a všetci potrebujeme kriticky hodnotiť zdroje a relevantnosť prichádzajúcich názorov. V časoch Googlu, Youtubu a krúžkov rôzneho druhu, sa motivované deti s vhodným zázemím môžu prakticky neobmedzene vzdelávať v tom, čo ich zaujíma. Pre mnohé deti je však škola stále kľúčovým miestom pre rozvoj vedomostí a zručností.

Aká je v tomto všetkom rola učiteľa? Má byť pre deti pevným bodom, ktorý je strážcom hodnôt a nositeľom múdrosti a vedomostí? Alebo má byť sprievodcom, ktorý im pomôže vybudovať si stratégie, ako sa učiť po celý život, spolupracovať, vyznať sa v spleti informácií a tvorivo uchopiť svoju vlastnú budúcnosť? Môže zmena prístupu k učeniu priniesť ľahkosť, novú energiu a lepšie vzťahy?

Počas konferencie vás učitelia a učiteľky z praxe navnadia svojimi príbehmi a odborníci a odborníčky na vzdelávanie vám predstavia rozmanité pohľady na rolu učiteľa dnes a v budúcnosti.

Príďte načerpať nápady, energiu a dobrú náladu, stretnúť sa s priateľmi, zoznámiť sa s novými ľuďmi a ich zaujímavými myšlienkami.

Konferencia sa uskutoční 24. 5. 2022 v Elektrárni Piešťany. Podujatie je bezplatné, je však potrebné sa prihlásiť najneskôr do 18.5.2022 (alebo do naplnenia kapacity). Viac informácií o programe, spíkroch a tiež prihlasovací formulár nájdete na stránke Indície.

Tešíme sa na všetkých.

Nadácia ZSE s Indíciou pozýva na Reštart učenia

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava