banner

#DobehnemeTo s Jánom Haššom

Tisíce detí mali počas zatvorenia škôl v dôsledku pandémie koronavírusu sťažený prístup ku vzdelávaniu. Väčšiu časť školského roka 2020/2021 sa učitelia na Slovensku so svojimi žiakmi „stretávali“ len online, ale mnohí nemali ani túto možnosť. Slovensko patrí ku krajinám, kde boli školy zatvorené najdlhšie.   

Situácia na Slovensku však nezasiahla len žiakov bez prístupu k online výučbe, ale takisto ovplyvnila štúdium na odborných školách s praktickou výučbou. Odborníci a zástupcovia týchto škôl upozorňujú, že pandémia môže súčasnú generáciu žiakov v budúcnosti znevýhodniť na trhu práce.

Počas pandémie nemali naši žiaci prístup k praktickému vzdelávaniu, ktoré by za bežných okolností nadobudli odborným výcvikom. Spočiatku neľahká situácia však vnúkla nápad na projekt Multimediálne štúdio Kraskovka, ktorý tiež získal podporu Nadácie ZSE. Nový kreatívny priestor pomôže dobehnúť zameškané a pre talentovaných študentov sa stane miestom pre vzájomné zdieľanie vedomostí, nápadov a vízií. O tom, ako tento nápad vznikol a čo sa dozvedel o svojich žiakoch počas pandémie sme sa rozprávali s výnimočným učiteľom Janom Haššom, zástupcom riaditeľa v Spojenej škole Púchov, ktorý sa aj napriek pandemickým časom snaží podnecovať tvorivosť a kreatívne myslenie mladých ľudí. Štúdium môžete spolu s nami navštíviť aj prostredníctvom krátkeho videa.

Nadácia ZSE v rámci programu Výnimočné doučko podporila 39 projektov sumou 70 000 eur. Viac o podporených projektoch si môžete prečítať na https://nadaciazse.sk/projekt/vynimocne-skoly.

#DobehnemeTo s Jánom Haššom

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava