Ďakujeme za 730 predložených projektov!

Nadácia ZSE aj tento rok vyhlásila obľúbený grantový program Rozprúdime regióny určený na podporu lokálnych podujatí a aktivít s cieľom oživiť kultúrne dianie a komunitný život na západnom Slovensku. Program má za cieľ opäť podporiť najmä originálne projekty pre komunity, alebo aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok.

Štvrtý ročník programu Rozprúdime regióny umožní získať na realizáciu kultúrnych, športových a komunitných aktivít finančnú podporu do výšky 1 000 eur.

Do termínu uzávierky 13. júna 2019 bolo do programu predložených 730 projektov. Spomedzi projektov zaradených do hodnotenia bol najvyšší počet (257) z Nitrianskeho kraja. Nezávislá viacčlenná hodnotiaca komisia rozhodne o výbere podporených projektov, medzi ktoré bude prerozdelená celková suma 100 000 eur.

Výsledky programu a zoznam podporených projektov bude zverejnený 2. júla 2019. Viac informácií o programe nájdete na https://nadaciazse.sk/projekt/rozprudime-regiony-2019

Ďakujeme za všetky predložené nápady!

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava