Certifikáty pre Zelené školy odovzdané

Zelená škola je najväčší výchovno-vzdelávací program v oblasti environmentálnej výchovy na svete. Určený je pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.

Myšlienka programu vychádza z presvedčenia, že problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, ale je nevyhnutné zmeniť̌ naše konanie. Školy zapojené do programu sú motivované k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Pre zapojené školy sú počas školského roka pripravené interaktívne workshopy, metodické a informačné materiály a profesionálne konzultácie. Na mnohých podujatiach, ktoré školy v rámci programu absolvujú, majú príležitosť k vzájomnej výmene skúseností.

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca. Mnohým učiteľom umožňuje plniť si sny o zmysluplných aktivitách, rozvíjať samého seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť.

Školy majú na záver programu možnosť zapojiť sa do záverečného hodnotenia a uchádzať sa o certifikát Zelená škola. Hodnotené sú za pozitívnu zmenu v oblasti spolupráce so žiakmi, pedagogickým a nepedagogickým personálom školy, rodičmi a obcou, a za úspešnú realizáciu environmentálnych a vzdelávacích aktivít naplánovaných v environmentálnom akčnom pláne.

Odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom hodnotenia za školský rok 2017/2018 sa uskutočnilo 17.10.2018 v Divadle Aréna v Bratislave. Certifikát Zelená škola bol odovzdaný 105 školám.

Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004 a počet zapojených škôl každým rokom stúpa. V školskom roku 2018/2019 sa do programu Zelená škola zapojilo rekordných 354 škôl. Nadšenie pre ciele programu zdieľame aj my v ZSE a preto sme sa v roku 2015 stali generálnym partnerom.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava