144 podporených projektov rozprúdi západné Slovensko

Aj v tomto roku chce Nadácia ZSE podporiť kultúrne, športové a komunitné podujatia v obciach a mestách západoslovenského regiónu. Od nášho vzniku je našou hlavnou snahou podporovať aktívnych ľudí, ktorých nápady môžu rozhýbať a oživiť kultúrne dianie a komunitný život na západnom Slovensku.

Program Rozprúdime regióny dal opäť možnosť získať finančnú podporu do výšky 1000 eur obciam, mestám, mimovládnym organizáciám, kultúrnym inštitúciám, športovým klubom, školám a školským zariadeniam.

Štvrtý ročník obľúbeného grantového programu opäť oslovil veľké množstvo organizácií a iniciatív. Potvrdil to počet 730 predložených projektov.

Z celkového počtu projektov zaradených do hodnotenia viacčlenná nezávislá komisia odporučila na podporu 144 projektov. Vybrané projekty budú podporené celkovou sumou 100 000 eur.

Gratulujeme a tešíme sa na výsledky všetkých projektov.

Zoznam podporených projektov nájdete tu.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava