banner

Umožnili deťom prístup do online sveta

Začiatok školského roka so sebou prináša množstvo emócií. Radosť zo stretnutí so spolužiakmi a učiteľmi, ale aj smútok za prázdninami, očakávanie, čo prinesie vyšší ročník. Učitelia aj rodičia však myslia aj na to, či sa školy nebudú opäť zatvárať a či deti nebudú musieť ostať znovu doma. Pre mnohých žiakov, ktorí v predchádzajúcich mesiacoch mali obmedzený prístup k online vzdelávaniu, by to znamenalo zameškanie ďalšieho učiva. Učitelia a pedagogickí aistenti bijú na poplach, že zameškané učivo výrazne ovplyvňuje možnosť žiakov uplatniť sa v budúcnosti na trhu práce.

Uvedomujú si to aj v Komunitnom centre Romano Jilo vo Zvolene, ktoré získalo finančnú podporu Nadácie ZSE v grantovom programe Výnimočné doučko. Vo svojich priestoroch vytvorili vzdelávaciu miestnosť vybavenú technickým vybavením, ktorú môžu žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia využívať počas dištančného vyučovania, ale tiež počas školského roka na prípravu domácich úloh a projektov.

O tom, aký dopad mali zatvorené školy na deti, ktoré komuninté centrum navštevujú sme sa rozprávali s odborným garantom centra, Romanom Országhom.

Želáme všetkým žiakom a učiteľom úspešný vstup do školského roka 2021/2022.

Umožnili deťom prístup do online sveta

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava