banner

Učíme sa spolu online – ďalšia príležitosť pre učiteľov

Od 16.septembra majú pedagógovia základných a stredných škôl šancu ukázať, že sa digitálneho sveta neboja. Po úspechu pilotného ročníka, kedy na stránku vynimocneskoly.sk pribudlo takmer 200 videí, Nadácia ZSE prináša učiteľom a učiteľkám možnosť získať finančný príspevok do výšky 2 500 eur. Okrem toho ponúka prvý ročník projektu Učíme sa spolu online možnosť naučiť sa a vyskúšať nové možnosti odovzdávania vedomostí žiakom.

Do programu je možné sa zapojiť predložením projektu prostredníctvom online formuláru do 13.10.2021.

Viac informácií nájdete na podstránke programu Výnimočné školy.

Učíme sa spolu online – ďalšia príležitosť pre učiteľov

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava